Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven

Basisverzekering
Dieetadvisering is voor 3 uur (180 minuten) per jaar opgenomen in de basisverzekering.
Met de 3 uur uit de basisverzekering is er een intakegesprek en circa 4 vervolgconsulten per jaar mogelijk. Indien je reeds een intakegesprek in het voorgaande jaar hebt gehad zul je, afhankelijk van de duur van de consulten die je wenst, 6-9 vervolgconsulten kunnen plannen of 12 weegmomenten. Het is belangrijk om rekening te houden dat deze vergoeding meegerekend wordt met het wettelijke eigen risico van jouw zorgverzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van een eigen risico. Voor hen is dieetadvisering gratis.

Aanvullende verzekering
Een aanvullende vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering die je gekozen hebt en kan per zorgverzekeraar verschillen. Voor een overzicht kijk je op vergoeding aanvullende zorgverzekering bij jouw eigen verzekeraar.
Uren in de aanvullende verzekering komen niet ten laste van het eigen risico. Echter wordt er altijd eerst aanspraak gemaakt op 3 uur uit de basisverzekering, hierna op het aantal uren uit jouw aanvullend pakket.

Voor extra consulten kun je je via jouw aanvullende verzekering hiervoor verzekeren of de extra consulten zelf betalen.

Als diëtist heb ik met bijna alle zorgverzekeraars een zorgcontract, het overzicht is hier te zien. Hierdoor wordt de vergoeding waar je recht op hebt voor 100% vergoed en worden de bedragen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Wanneer ik geen contract heb getekend met jouw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven. Vaak krijg je hier 70-75% van terug van jouw zorgverzekeraar.

Ketenzorg
Als je onder behandeling bent bij een huisarts of praktijkondersteuner betreffende diabetes, hart- en vaatziekten en/of COPD heb je mogelijk recht op een vergoeding vanuit een ketenzorg. Deze vergoeding valt niet onder jouw eigen risico. Informeer bij jouw huisarts of praktijkondersteuner voor meer informatie.
Als diëtist werk ik samen met ZIO.

Tarieven
De tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars.

Indien jouw zorgverzekeraar de kosten van een consult voor dieetadvisering niet vergoedt, dan gelden de volgende tarieven:

Eerste consult: € 100,-
(contactduur 60 minuten + individueel dieetvoorschrift 30 minuten)

Vervolgconsult: € 40,-
(contactduur tussen 23-30 minuten)

Vervolgconsult kort: € 20,-
(weegcontrole)

Vervolgconsult lang: € 50,00
(contactduur 30 minuten + aanpassen individueel dieetvoorschrift)

Telefonisch vervolgconsult: € 20,00
(contactduur tot 15 minuten)

E-mail vervolgconsult: € 17,00
(contactduur tot 15 minuten)

Eerste consult aan huis: € 130,-
(contactduur 60 minuten + individueel dieetvoorschrift 30 minuten + toeslag consult aan huis € 30,-)

Vervolg consult aan huis: € 75,-
(contactduur 30 minuten + individueel dieetvoorschrift + toeslag consult aan huis €30,-)

Voorlichting/presentatie/bedrijfsdiëtist: Op aanvraag

Genoemde tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
De directe tijd: de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent.
Het individueel dieetconsult: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van jouw persoonlijk advies. Hier ben je als cliënt niet bij aanwezig.

Consulten die niet eerder dan 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail zijn afgezegd zullen geheel bij jou in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.