Kwaliteitsgeregistreerde diëtist

Kwaliteitsgeregistreerde diëtist

Beschermde titel en kwaliteitsgeregistreerd
Het is belangrijk dat je voedingsadvies krijgt van iemand die kennis van zaken heeft.
Daarom is het goed om te weten dat ‘diëtist’ een beschermde titel is. Iemand mag zich alleen onder strenge wettelijke voorwaarden diëtist noemen.
Er zijn diverse beroepen die zich met voedingsadvies bezighouden: van voedingskundige en voedingsadviseur tot voedingscoach en gewichtsconsulent. Er is echter maar één beroepstitel voor voedingsadvies die wettelijk beschermd is: diëtist.
Iemand mag zich pas diëtist noemen als deze een wettelijk erkende, vierjarige HBO-opleiding heeft gevolgd en tevens kwaliteitsgeregistreerd is en blijft in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Kwaliteitsregister Paramedici
Het vak blijft zich ontwikkelen, dus is het belangrijk dat de diëtist dat óók doet. Dit wordt officieel bijgehouden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als diëtist ben ik in dit register opgenomen onder nummer 79911393389, waarmee ik kan aantonen dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, deskundigheid en werkervaring.

Indien je een klacht zou hebben wordt verzocht deze altijd eerst te bespreken met de diëtist zodat we samen tot een oplossing kunnen komen waar je een goed gevoel bij hebt. Indien wij jouw klacht niet naar tevredenheid op kunnen lossen dan kun je de klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici.

Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Een andere manier waarop de diëtist zich kan blijven ontwikkelen, is via de beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Via de NVD blijven diëtisten op de hoogte van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de diëtetiek. De NVD onderhoudt bijvoorbeeld het contact met de overheid, opleidingen en patiënten- en consumentenorganisaties. Een lid van de NVD weet dus precies wat er in haar werkveld speelt.
Als diëtist ben ik bij de NVD aangesloten met nummer 00077545.

Vereniging Sportdiëtetiek Nederland
Als sportdiëtist ben ik aangesloten bij de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland, een vereniging waar sportdiëtisten bij aangesloten kunnen zijn met als doel kwaliteitsbewaking, kennisoverdracht en profilering van de sportdiëtetiek.